Software

Autodesk Moldflow 2011 box
Smartplast je autorizovaným partnerem společnosti Autodesk, v rámci jehož konceptu digitálního prototypu se specializujeme na prodej softwaru určeného pro simulaci vstřikování plastů Autodesk Simulation Moldflow a pro simulaci strukturálních a pevnostních vlastností Autodesk Simulation Mechanical.

Autodesk® Simulation Moldflow® Adviser

Autodesk® Simulation Moldflow® Adviser – simulační software pro vstřikování – je součástí řešení Autodesk® pro Digitální prototypování a je nástrojem pro vyhodnocování a optimalizaci plastového dílu, vstřikovací formy pro úpravu designu dílu před tím, než začne vlastní výroba. Použití digitálního prototypu k simulaci vstřikovacího procesu pomáhá snížit počet nákladných reálných prototypů nutných k úpravám designu plastových dílů a umožňuje dostat inovativní výrobek na trh rychleji a s jistotou o jeho kvalitě. více...

Autodesk® Simulation Moldflow® Insight

Software Autodesk® Simulation Moldflow® Insight jako součást řešení Autodesk® pro digitální prototypování je nástrojem pro simulaci vstřikovacího procesu na digitálním prototypu. Software Autodesk Moldflow Insight poskytuje možnost hloubkově řešit, vyhodnocovat a optimalizovat plastový díl i vstřikovací formu a tím napomáhá ke studiu vstřikovacích procesů, užívaných v současné praxi. Software Autodesk Moldflow Insight využívají přední světoví výrobci v automobilovém průmyslu, v odvětví spotřební elektroniky, zdravotního materiálu i obalů k tomu, aby jim ušetřil náklady. více...

Autodesk® Simulation Mechanical®

Autodesk® Simulation Mechanical® umožňuje predikovat chování hotového dílu nebo sestavy při různých druzích zatížení nebo při jejich vzájemné kombinaci. Můžeme tak simulovat chování skutečného produktu jako digitálního prototypu a sledovat vliv zatížení na náš produkt. Zjistit, jak se mění jeho struktura a pevnost a modelovat chování produktu za různých podmínek. Výsledky lze vyhodnotit a vizualizovat pomocí mnoha různých nástrojů.

Autodesk Club

Portál pro uživatele softwaru Autodesk®

www.autodeskclub.cz