Služby

Simulační analýzy vstřikovacího procesu, vstřikovací formy, designu plastového dílu a jeho vlastností pomocí software AUTODESK® MOLDFLOW®.

Analýzy procesu vstřikování plastových dílů

Provádíme analýzy vstřikovacího procesu včetně deformace, smrštění (CRIMS data), chlazení, optimalizace vstřikovacího cyklu. Analýzy 2K vstřikování, deformace zástřiku, vstřikování termosetů a kaučuků, GIT. Více...

Strukturální analýzy plastových dílů

Hloubková analýza vstřikovacího procesu zaměřená na mechanickou pevnost vstřikovaného dílu. Zjišťuje stav reziduální napjatosti po vyhození dílu z dutiny formy a změny materiálových vlastností vlivem orientace vláken plniva. Dále můžeme ve strukturální analýze zohlednit znalosti výskytu studených spojů, případně lunkrů uvnitř dílu. Můžeme tak kromě optimalizace designu dílu optimalizovat také nastavené vstřikovací parametry, které ovlivňují mechanickou pevnost dílu.

Technologický design plastových dílů

Optimalizací technologického designu dílu odstraníme nežádoucí deformace dílu, upravíme konstrukční prvky dílu a kritická místa. Optimalizace umožňuje dosáhnout desítek procent úspory nákladů snížením tloušťky stěn s následným zkrácením vstřikovacího cyklu a úsporou materiálu.

Měření termokamerou

Termokamera Flir 425. Rozlišení snímače 320 x 240 teplotních pixelů, teplotní citlivost 0,05°C. Rychlost snímání 9 Hz. Více...

Vzdělávání - kurzy Plastikářská technologie, Vstřikování plastů

Provádíme ve vlastních prostorách nebo u zákazníka

  • kurzy pro konstruktéry a designéry plastových dílů a vstřikovacích forem
  • kurzy pro technology a seřizovače vstřikovacích strojů
  • školení pro uživatele produktů Autodesk Moldflow

Kurz přizpůsobíme na míru konkrétním požadavkům. Více...

Zastoupení společnosti Autodesk® pro software:

Autodesk® Moldflow® Adviser
Autodesk® Moldflow® Insight
Autodesk® Simulation Mechanical

Autodesk Club

Portál pro uživatele softwaru Autodesk®

www.autodeskclub.cz