Služby >> Analýzy vstřikovacího procesu

Provádíme analýzy vstřikovacího procesu včetně deformace, smrštění (CRIMS data), chlazení, optimalizace vstřikovacího cyklu. Analýzy 2K vstřikování, deformace zástřiku, vstřikování termosetů a kaučuků, GIT.

Smrštění vstřikovaného dílu

Shrinkage

Někdy může být smrštění dílu výrazně vyšší než udává výrobce polymeru. Určíme přesné smrštění vstřikovaného dílu a optimalizujeme kritické rozměry v závislosti na vstřikovacích parametrech pomocí unikátních dat smrštění naměřených ve zkušební formě vybavené teplotními a tlakovými čidly v databázi Moldflow. Tato data umožňují korekci výpočtu smrštění z PVT diagramu, který je nedostatečný pro semikrystalické polymery, pomocí tzv. CRIMS (Correct Residual In-mold Stress) modelu, který do výpočtu zahrnuje vznik krystalické fáze a její vliv na smrštění a také vliv orientace makromolekul na smrštění ve směru toku taveniny a kolmo na směr taveniny.

Optimalizace chlazení

Cooling system

Optimalizaci chlazení jsme schopni provést ve spolupráci s firmou Innomia s.r.o., která používá k výrobě tvarových vložek formy metodu Direct Metal Laser Sintering. Tato metoda umožňuje pomocí laserového spékání ocelových prášků vyrobit v tvarové části formy téměř libovolný tvar chladících okruhů, výborně kopírující dutinu i v malých detailech. Zajistí se tak dokonalý odvod tepla. Čas cyklu se zkrátí až o 50% a teplota formy se sníží v exponovaných místech o 20°C, stejně jako se zmenší teplotní rozdíly v dutině formy. Sníží se tak výrazně rozdíl objemů v chladnoucím polymeru a tím také deformace dílu.

Deformace zástřiků kovových i plastových vlivem tlaku taveniny v dutině

Overmolding

Nabízíme výpočet deformace zastřikovaných dílů jak plastových, tak kovových, vznikající působením tlaku a dotlaku taveniny v dutině formy. To je obzvlášť vhodné pro elektrotechnické a elektronické součástky, kde jsou zastříknuty vodivé dráhy apod. Na základě těchto výpočtů může být optimalizován vtokový systém a vstřikovací parametry tak, aby deformace byla minimální.

Deformace tvarových částí formy vlivem tlaku polymerní taveniny v dutině

Výpočty namáhání tvarových částí forem působením tlaku a dotlaku taveniny na exponované díly v sestavě dutiny formy. Výpočet se provádí přímo v AMI modulu. Jsme schopni optimalizovat jak vtokovou soustavu a vstřikovací parametry, tak také design dílu nebo tvarové části formy. Kromě deformace tvaru můžeme také spočítat Von Misesovo napětí a hlavně změnu tloušťky stěny vstřikovaného dílu vlivem deformace tvarové části formy.

Dvoukomponentní vstřikování a deformace obou komponent

2K Injection

Výpočty zejména deformací dílu po vyhození z dutiny. Výpočet deformace je proveden pro oba vstřikované polymery, přičemž je zde zahrnuta deformace působením druhého výstřiku na první, respektive jejich vzájemných teplot.

Autodesk Club

Portál pro uživatele softwaru Autodesk®

www.autodeskclub.cz