Vzdělávání - kurzy Plastikářská technologie, Vstřikování plastů

Provádíme ve vlastních prostorách nebo u zákazníka

 • kurzy pro konstruktéry a designéry plastových dílů a vstřikovacích forem
 • kurzy pro technology a seřizovače vstřikovacích strojů
 • školení pro uživatele produktů Autodesk Moldflow

Kurz mají následující témata, která přizpůsobíme na míru konkrétním požadavkům:

 1. Nejpoužívanější polymerní materiály PE, PP, PA, ABS, POM, PC. Stručný přehled vlastností, použití, zpracování
 2. Vstřikovací stroje. Typy vstřikovacích strojů, stavba vstřikovacích strojů
 3. Řízení a regulace vstřikovacího procesu
 4. Progresivní metody navrhování a konstrukce plastových dílů a nástroje na výrobu
 5. Reziduální napětí, PVT diagram
 6. Stavba vstřikovací formy, základní části
 7. Rozdělení vstřikovacích forem podle konstrukce dělící roviny a vyhazování
 8. Stručné základy reologie polymerních materiálů
 9. Vtokové soustavy studené, Melt Flipper
 10. Vtokové soustavy horké
 11. Kaskádové a sekvenční vstřikování
 12. Chlazení konformní, Rapid cooling
 13. Chlazení, odvzdušnění vstřikovacích forem
 14. Vícekomponentní vstřikování
 15. Konstrukce forem pro vícekomponentní vstřikování
 16. Vstřikování s technologií GIT, WIT
 17. Vstřikování s technologií ICM, MuCell
 18. Moldflow analýzy výstřiků
 19. Moldflow analýzy forem
 20. Mechanické analýzy forem
 21. Mechanické analýzy plastových dílů
 22. Vady vstřikovaných dílů-specifikace, příčiny vzniku, odstranění
 23. Predikce vad plastových dílů pomocí Moldflow analýz
 24. Aplikace tokových analýz na predikaci vad výstřiků
 25. Navrhování plastových dílů, technologičnost designu
 26. Rapid prototyping-rychlé vytváření prototypů a forem
 27. Odstraňování vad plastových dílů nastavením vstřikovacích parametrů

Školení je provedeno formou prezentací, účastníci dostanou tištěné manuály.

Autodesk Club

Portál pro uživatele softwaru Autodesk®

www.autodeskclub.cz