Software >> Koncepce digitálního prototypu

V rámci konceptu digitálního prototypu firmy Autodesk je firma Smartplast autorizovaným prodejcem, specializovaným na prodej softwaru určeného pro simulaci vstřikování plastů Autodesk Simulation Moldflow a pro simulaci strukturálních a pevnostních vlastností Autodesk Simulation Mechanical.

Autodesk jako vedoucí světový dodavatel inženýrského softwaru vytvořil jednotný koncept digitálního prototypu, který dává výrobním firmám do rukou nástroje, pomocí nichž mohou komplexně testovat své výrobky a ověřovat své nápady před tím, než je reálně vyrobí. Tím, že dává předním výrobcům do rukou tento nástroj, Autodesk mění způsob, jakým výrobci uvažují o vývoji svých produktů a pomáhá jim k větší produktivitě. Koncept digitálního prototypu Autodesku je jedinečný v tom, že je v různých úrovních, je dostupný a rentabilní, což dává možnost většině výrobců realizovat vylepšení a úspory s minimálním narušením existujícího výrobního a pracovního procesu a poskytuje jim nejpřímější cestu jak vytvořit a pracovat s jedním digitálním modelem ve všech fázích realizace a zároveň i mnoha disciplínách inženýrství současně.

Autodesk Club

Portál pro uživatele softwaru Autodesk®

www.autodeskclub.cz