Odborné články

Digitální prototyp Autodesk Simulation Moldflow

Digitální prototyp Autodesk Simulation Moldflow umožňuje optimalizaci vstřikovacího procesu plastů. Od optimalizace designu samotného výrobku přes nastavení vstřikovacího stroje a výběru nejvhodnějšího plastu až po optimalizaci výrobního nástroje, tzn. vstřikovací formy.

Kompletní článek (Česky): halaska_digitalni_prototyp_ASM_cz.pdf (0,8 MB)

Digitální prototypování při vstřikování plastů (2. část)

První část článku Digitální prototyp jsme uzavřely možnostmi pevnostní analýzy vstřikovaného dílu pomocí konečně prvkového software Autodesk Algor. Tato část digitálního prototypu zahrnovala technický design vstřikovaného dílu a jeho analýzy. Další část Digitálního prototypu se týká vytvoření sestavy vstřikovací formy a následných analýz.

Digitální prototypování při vstřikování plastů (1. část)

Ve světě globálního tržního prostředí jsou realizační týmy, které řeší design dílu, návrh nástrojů a výrobní technologii od sebe vzdáleny tisíce kilometrů a několik časových pásem. Pokud tyto týmy nemají v rukou exaktní hodnoty popisující design, nástroj a technologii, jejich komunikace může být velmi složitá až konfliktní a hlavně vede k nárůstu počtu chyb, nákladů a prodloužení času pro uvedení výrobku na trh.

Snižování výrobních nákladů pomocí Autodesk® Moldflow® analýz

Největší část nákladů na realizaci nového výrobku je fixována ve vývojové fázi a přípravě výroby. Tato část může tvořit až 70% celkových nákladů. Zvlášť u vstřikovaných dílů, kde se většinou jedná o velké výrobní série a nákladné jednoúčelové nástroje, může důsledná příprava výroby vést k výrazným úsporám. SMARTPLAST s.r.o. nabízí účinné softwarové nástroje pro analýzu designu vstřikovaného dílu, vstřikovací formy i vstřikovacího procesu. Část z nich je představena v tomto příspěvku.

Autodesk Club

Portál pro uživatele softwaru Autodesk®

www.autodeskclub.cz