Software >> Autodesk® Simulation Moldflow® Insight

Autodesk Moldflow 2011 box
Nástroj, který vám umožní simulovat celý vstřikovací
proces a do hloubky ho analyzovat před začátkem výroby

Software Autodesk® Simulation Moldflow® Insight jako součást řešení Autodesk® pro digitální prototypování je nástrojem pro simulaci vstřikovacího procesu na digitálním prototypu. Software Autodesk Moldflow Insight poskytuje možnost hloubkově řešit, vyhodnocovat a optimalizovat plastový díl i vstřikovací formu a tím napomáhá ke studiu vstřikovacích procesů, užívaných v současné praxi. Software Autodesk Moldflow Insight využívají přední světoví výrobci v automobilovém průmyslu, v odvětví spotřební elektroniky, zdravotního materiálu i obalů k tomu, aby jim ušetřil náklady.

Cílem Autodesku v této produktové řadě je poskytnout širokou škálu nástrojů pro simulaci vstřikovacího procesu a umožnit tak designérům, konstruktérům dílů a forem i výrobcům forem vytvořit co nejpřesnější digitální prototyp a přinést tak na trh lepší výrobek s vynaložením nižších nákladů.

Thermoset injection

Simulace vstřikování termosetů

Simulace vstřikování termosetů, RIM/SRIM, resin transfer molding a vstřikování kaučukových směsí.

Reaktivní vstřikování

Umožňuje predikovat plnění formy s vlákny nebo bez. Umožňuje vyhnout se nedostříknutým místům způsobeným předčasným síťováním termosetu a identifikovat propadliny a problematické studené spoje. Vyváží systém vtokových kanálů, vybere vhodnou velikost vstřikovacího stroje a vyhodnotí materiály – termosety.

Zastříknutí mikročipů
Overmolding injection

Simuluje zastříknutí čipu polovodiče reaktivním termosetem a vzájemné propojení elektrických čipů. Predikuje deformaci – ohnutí vodiče v dutině a posunutí zástřiku v důsledku nevyváženého tlaku.

Simulační nástroje pro dvoukomponentní vstřikování

Pro úpravu designu lze využít následující nástroje

Zastříknutí vložek

Umožňuje provést simulaci zastříknutí vložky a určit její vliv na tok taveniny, chlazení a deformace dílu.

Sekvenční vstřikování
2K injection

Simuluje proces sekvenčního vstřikování: jedna část je vstříknuta, nástroj se otevře, umístí se do nové pozice a přes první část se vstříkne druhá část dílu.

Dvojlom

Předikuje pohledovou kvalitu dílu vyhodnocením změn indexu lomu, vyplývajících z napětí během vstřikování. Vyhodnotí různé materiály, procesní podmínky, umístění vtoku a kanály a pomáhá kontrolovat dvojlom u dílu.

Speciální vstřikovací procesy

Umožňuje simulovat širokou škálu vstřikovacích procesů a nejnovější aplikace.

Vstřikování s asistencí plynu

Určuje kam umístit vtok polymeru a vstup plynu, kolik plastu je třeba vstříknout před vstříknutím plynu a jak optimalizovat velikost a umístění plynových kanálů.

Vícekomponentní vstřikování

Vizualizuje postup obou materiálů dutinou a zobrazuje vztah mezi nimi při plnění. Umožňuje optimalizovat materiálové kombinace při maximálním zohlednění poměru cena-výkon.

Vstřikování s dotlakem formou

Simuluje simultánní nebo sekvenční vstřikování polymeru a dotlak formou. Vyhodnotí vhodné materiály, design dílu a formy a procesní podmínky.

Propojení s CAD systémy a síťování

Nástroje pro převedení a optimalizaci původního CAD modelu. Pomoc při řešení geometrie tenkostěnných dílů i objemných aplikací. Výběr typu sítě založený na požadované přesnosti analýzy a délce doby výpočtu.

CAE – Výměna dat

Vyhodnocovat a optimalizovat design plastového dílu lze také s využitím výměny dat se softwarem pro strukturální simulaci. CAE výměna dat je možná se softwarem pro strukturální simulaci Autodesk® Simulation Mechanical, ANSYS® a Abaqus®. Strukturální analýza umožňuje objasnit vliv zpracování na vlastnosti vstřikovaných dílů plněných vlákny při pracovním zatížení.

CAD solid modely

Můžete importovat a síťovat geometrii ve tvaru solidu vytvořenou v CAD systémech Parasolid®, Autodesk® Inventor®, CATIA® V5, Pro/ENGINEER® a SolidWorks®, stejně jako v univerzálních formátech IGES a STEP.

Kontrola a oprava chyb

Funkce umožňuje skenovat importovanou geometrii a automaticky opravit chyby, které vzniknou při převádění modelu z CAD softwaru.

Import/export os

Funkce umožňuje importovat a exportovat data o osách vtokových a chladících prvků kanálů z a do CAD softwaru, abychom zkrátili dobu modelování a vyhnuli se chybám při modelování rozvodných a chladících kanálů.

Autodesk® Moldflow® CAD Doctor

Nástroj pro kontrolu, opravování a zjednodušení pevného modelu importovaného ze 3D CAD systémů tak, aby byl připravený pro simulaci.

3D simulace

Provádění 3D simulací na komplexní geometrii metodou používající tetrahedrální síť konečných prvků. Ideální pro elektrické konektory, silnostěnné komponenty či geometrii s různými tloušťkami stěn.

Technologie Dual Domain

Lze simulovat pevné modely tenkostěnných dílů s využitím metody Dual DomainTM. Můžete pracovat přímo z 3D solid CAD modelů, což vede k jednodušší analýze opakující se designových prvků.

Sítě střednicových ploch

Umožňuje vygenerovat 2D rovinnou povrchovou síť s určenými tloušťkami pro tlustostěnné díly

Nástroje pro vyhodnocení výsledků a produktivity

Můžete vizualizovat a vyhodnotit výsledky simulace a využít automatického nástroje pro tvoření závěrečných zpráv. K dispozici je databáze materiálů a rádce pro úsporu nákladů, který dál pomůže zvýšit produktivitu.
Výklad a prezentace výsledků

Můžete využít komentáře k výsledkům na každém jednotlivém místě modelu k nalezení co nejrychlejší cesty od problému k jeho řešení a pak zvolené řešení dokumentovat.

Automatické vytváření výsledkových zpráv

Můžete využít Report Generation Wizard – nástoj pro vytvoření závěrečné zprávy, v níž připravíte a sdílíte výsledky simulace se zákazníky, dodavateli a členy vašeho týmu.

Microsoft® Office

Možnost exportovat výsledky a obrázky pro vytvoření zprávy v Microsoft® Word a prezentace v PowerPoint®.

Autodesk® Moldflow® Communicator

Komunikační nástroj, který umožňuje všem zúčastněným stranám – pracovníkům ve výrobě, vývojovým inženýrům, dodavatelům i zákazníkům vzájemně komunikovat a sdílet data prostřednictvím jediného nástroje – softwaru Autodesk® Moldflow® Communicator. Jeho prostřednictvím můžete zobrazovat a exportovat výsledky simulací podnikovému managementu i zákazníkovi, snadno je vizualizovat, kvantifikovat a porovnávat.

Instalační soubor: amcpc_install.exe (127 MB)
Manuál (česky): AMFC2012_Ribbon_Manual.pdf (1,5 MB)
Materiálová data

Možnost zpřesnit simulaci využitím přesných naměřených materiálových dat.

Databáze materiálů

Součástí softwaru je databáze údajů pro více než 8000 polymerů s materiálovými charakteristikami pro simulaci vstřikovacího procesu.

Laboratoře Autodesk® Moldflow®

Možnost využít testování a měření nejnovějších materiálů či získání specifických dat přímo v laboratoři Moldflow. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?id=13151393&linkID=13030537&siteID=123112

Nástroje pro zvýšení produktivity

Help

Komentář podávající odborný výklad k problematice zobrazeného výsledku, zasazený do příslušného kontextu, včetně informací na co se zaměřit, co hledat a jak opravit typické problémy. Můžete se také dozvědět více o teorii řešičů, interpretaci výsledků simulace a jak lépe navrhovat plastové díly a vstřikovací formy.

Automatizace a přizpůsobení vašim potřebám

Můžete automatizovat rutinní úkony a přizpůsobit software Autodesk Moldflow potřebám vaší organizace.

Nástroje pro aplikační rozhraní

Nástroje pro aplikační programovací rozhraní (API) rozšiřují funkcionalitu softwaru Autodesk Moldflow a umožňují automatizovat rutinní úkony, přizpůsobit uživatelské rozhraní, pracovat s aplikacemi třetí strany a zavádět firemní standardy.

Pracovní prostředí

Umožňuje přizpůsobit uživatelské rozhraní a vlastnosti aplikace vašim požadavkům. Lze nastavit profily pro uvedení začátečníků do simulačního procesu a pro identifikování běžných problémů. Lze definovat další profily a rozšířit funkcionalitu a flexibilitu zkušenějším uživatelům.

Autodesk Club

Portál pro uživatele softwaru Autodesk®

www.autodeskclub.cz