Software >> Autodesk® Simulation Moldflow® Adviser

Autodesk Moldflow 2011 box
Nástroj, který Vám umožní odhalit, sdělit a vyřešit
možné vady dílu v počáteční fázi vývoje produktu.

Design plastových dílů a vstřikovacích forem

Autodesk® Simulation Moldflow® Adviser – simulační software pro vstřikování – je součástí řešení Autodesk® pro Digitální prototyp a je nástrojem pro vyhodnocování a optimalizaci plastového dílu, vstřikovací formy pro úpravu designu dílu před tím, než začne vlastní výroba. Použití digitálního prototypu k simulaci vstřikovacího procesu pomáhá snížit počet nákladných reálných prototypů nutných k úpravám designu plastových dílů a umožňuje dostat inovativní výrobek na trh rychleji a s jistotou o jeho kvalitě.

Cílem Autodesku v této produktové řadě je poskytnout širokou škálu nástrojů pro simulaci vstřikovacího procesu a umožnit tak designérům, konstruktérům dílů a forem i výrobcům forem vytvořit co nejpřesnější digitální prototyp a přinést tak na trh lepší výrobek s vynaložením nižších nákladů.

Simulace toku taveniny

Flow analysis

Simulace toku taveniny pomáhá optimalizovat díl i formu, redukovat možné vady dílu a zlepšit parametry vstřikovacího procesu.

Vady dílu

Simulace diagnostikuje možné vady dílu jako studené spoje, vzduchové bubliny a propadliny a umožňuje změnit design dílu tak, abychom se těmto problémům vyhnuli.

Plnění dutiny

Simulace fáze plnění dutiny umožňuje predikovat chování taveniny a rovnoměrné plnění dutiny, vyhnout se nedostříknutí taveniny a vyloučit, minimalizovat nebo přemístit studené spoje a vzduchové bubliny.

Dotlak

Simulace fáze dotlaku umožňuje optimalizovat fázi dotlaku a vizualizovat rozsah a rozložení objemového smrštění, což nám pomůže minimalizovat deformaci dílu a jeho vady jako např. propadliny.

Simulace vtokového systému

Feed system

Simulace umožňuje modelovat a optimalizovat systém horkých a studených vtoků a nastavit vtoková ústí. Zároveň s tím vylepšit povrch dílu, minimalizovat deformace dílu a snížit čas vstřikovacího cyklu.

Umístění vtoku

Simulace identifikuje až 10 umístění vtoků zároveň. Umožňuje minimalizovat vstřikovací tlak a vyloučit konkrétní oblasti při určení umístění vtoku.

Vytvoření vtokového systému

Po zadání rozložení, velikosti a typu komponentů jako tryska, vtokové kanály a ústí pomůže vytvořit vtokový systém.

Vyvážení vtokového systému

Pomáhá vyvážit vtokový systém pro jednoduchou, násobnou i sdruženou formu tak, aby se všechny díly plnily současně, zároveň snižuje hodnoty napětí a spotřebu materiálu.

Systém horkých vtoků

Modelování komponentů systému horkých vtoků.

Simulace chlazení formy

Cooling system

pomáhá zlepšit efektivitu systému chlazení, dosáhnout hladkých ploch a zkrátit čas vstřikovacího cyklu.

Modelování komponentů chladícího systému

Umožňuje analyzovat efektivitu chladícího systému a modelovat chladící okruhy, přepážky a fontány.

Analýza chladícího systému

Umožní optimalizovat návrhy formy a systému chlazení, abychom dosáhli stejnoměrného chlazení dílu, minimalizovali čas cyklu, snížili deformace dílu a výrobní náklady.

Simulace smrštění a deformace

Shrinkage

Vyhodnotí konstrukci dílu a formy z hlediska smrštění a deformace.

Smrštění

Pomáhá splnit rozměrové tolerance dílu tím, že získáme údaje o smrštění na základě procesních parametrů a specifických materiálových dat.

Deformace

Predikuje deformace, k nimž dochází v důsledku napětí při procesu vstřikování. Pomocí simulace identifikujeme, kde k deformaci může dojít a upravíme design dílu i formy, výběr materiálu a procesní parametry tak, aby deformace dílu byla co nejmenší.

Orientace vláken

Umožňuje kontrolovat orientaci vláken v plastu a snížit tak smrštění a deformace dílu.

CAE – Výměna dat

Vyhodnocovat a optimalizovat design plastového dílu lze také s využitím výměny dat se softwarem pro strukturální simulaci. CAE výměna dat je možná se softwarem pro strukturální simulaci Autodesk® Simulation Mechanical, ANSYS® a Abaqus®. Strukturální analýza umožňuje objasnit vliv zpracování na vlastnosti vstřikovaných dílů plněných vlákny při pracovním zatížení.

Propojení s CAD systémy a síťování

Nástroje pro převedení a optimalizaci původního CAD modelu. Pomoc při řešení geometrie tenkostěnných dílů i objemných aplikací. Výběr typu sítě založený na požadované přesnosti analýzy a délce doby výpočtu.
CAD solid modely

Můžete importovat a síťovat geometrii ve tvaru solidu vytvořenou v CAD systémech Parasolid®, Autodesk® Inventor®, CATIA® V5, Pro/ENGINEER® a SolidWorks®, stejně jako v univerzálních formátech IGES a STEP.

Kontrola a oprava chyb

Funkce umožňuje skenovat importovanou geometrii a automaticky opravit chyby, které vzniknou při převádění modelu z CAD softwaru.

Import/export os

Funkce umožňuje importovat a exportovat data o osách vtokových a chladících prvků kanálů z a do CAD softwaru, abychom zkrátili dobu modelování a vyhnuli se chybám při modelování rozvodných a chladících kanálů.

Autodesk® Moldflow® CAD Doctor

Nástroj pro kontrolu, opravování a zjednodušení pevného modelu importovaného ze 3D CAD systémů tak, aby byl připravený pro simulaci.

3D simulace

Provádění 3D simulací na komplexní geometrii metodou používající tetrahedrální síť konečných prvků. Ideální pro elektrické konektory, silnostěnné komponenty či geometrii s různými tloušťkami stěn.

Technologie Dual Domain

Lze simulovat pevné modely tenkostěnných dílů s využitím metody Dual Domain™. Můžete pracovat přímo z 3D solid CAD modelů, což vede k jednodušší analýze opakující se designových prvků.

Nástroje pro vyhodnocení výsledků a produktivity

Můžete vizualizovat a vyhodnotit výsledky simulace a využít automatického nástroje pro tvoření závěrečných zpráv. K dispozici je databáze materiálů a rádce pro úsporu nákladů, který dál pomůže zvýšit produktivitu.
Výklad a prezentace výsledků

Můžete využít komentáře k výsledkům na každém jednotlivém místě modelu k nalezení co nejrychlejší cesty od problému k jeho řešení a pak zvolené řešení dokumentovat.

Komentář výsledů

Při kliknutí na každé jednotlivé místo modelu dílu jsou identifikovány prvotní příčiny nedostříknutého dílu, špatné konstrukce dílu nebo špatného chlazení. Dostanete také návrhy jak upravit díl, formu nebo proces.

Automatické vytváření výsledkových zpráv

Můžete využít Report Generation Wizard – nástoj pro vytvoření závěrečné zprávy, v níž připravíte a sdílíte výsledky simulace se zákazníky, dodavateli a členy vašeho týmu.

Microsoft® Office

Možnost exportovat výsledky a obrázky pro vytvoření zprávy v Microsoft® Word a prezentace v PowerPoint®.

Autodesk® Moldflow® Communicator

Komunikační nástroj, který umožňuje všem zúčastněným stranám – pracovníkům ve výrobě, vývojovým inženýrům, dodavatelům i zákazníkům vzájemně komunikovat a sdílet data prostřednictvím jediného nástroje – softwaru Autodesk® Moldflow® Communicator. Jeho prostřednictvím můžete zobrazovat a exportovat výsledky simulací podnikovému managementu i zákazníkovi, snadno je vizualizovat, kvantifikovat a porovnávat.

Instalační soubor: amcpc_install.exe (127 MB)
Manuál (česky): AMFC2012_Ribbon_Manual.pdf (1,5 MB)
Materiálová data

Možnost zpřesnit simulaci využitím přesných naměřených materiálových dat.

Databáze materiálů

Součástí softwaru je databáze údajů pro více než 8000 polymerů s materiálovými charakteristikami pro simulaci vstřikovacího procesu.

Laboratoře Autodesk® Moldflow®

Možnost využít testování a měření nejnovějších materiálů či získání specifických dat přímo v laboratoři Moldflow. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?id=13151393&linkID=13030537&siteID=123112

Nástroje pro zvýšení produktivity

Dynamic Help

Komentář podávající odborný výklad k problematice zobrazeného výsledku, zasazený do příslušného kontextu, včetně informací na co se zaměřit, co hledat a jak opravit typické problémy. Můžete se také dozvědět více o teorii řešičů, interpretaci výsledků simulace a jak lépe navrhovat plastové díly a vstřikovací formy.

Cost Adviser

Můžete zjistit, jak se tvoří cena dílu a tuto cenu minimalizovat. Dále odhadnout výrobní náklady na základě volby materiálu, času cyklu, případných operací po vystříknutí dílu a fixních nákladů.

Autodesk Club

Portál pro uživatele softwaru Autodesk®

www.autodeskclub.cz